Zarządzanie zmianą

Znajdują się Państwo na stronie poświęconej najwyższej jakości wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Znajduje się tu baza materiałów światowych autorytetów w tej dziedzinie.

Zarządzanie zmianą za sprawą postępującej zmienności otoczenia jest obecnie niezwykle popularnym tematem. Pojęcie to definiowane jest jako proces istotnych dla firmy przekształceń. Modyfikacje te najczęściej związane są z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przeskoczenia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa, która może być spowodowana potrzebą zwiększenia mocy produkcyjnych lub po prostu chęci poprawy pozycji konkurencyjnej. Zmiany te, rzadko kiedy przechodzą według gotowych schematów i prowadzą do jasnych rezultatów. W procesie zarządzania zmianą, menedżerowie muszą podjąć kluczowe decyzje - co należy zmieniać w pierwszej kolejności, oraz w jaki sposób podczas wdrażania zmian przezwyciężyć opór pracowników, który jest najczęściej występującym efektem procesu zarządzania zmianą.

Proces zarządzania zmianą powinien zawierać następujące fazy:

ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
rozważanie ważności i wielkości zmiany
zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
określenie ograniczeń krytycznych
aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Zarządzanie zmianą według powyższego schematu oraz umiejętne dopasowania tempa zmian i metod ich wprowadzania do zmieniających się odczuć pracowników firmy pozwoli zakończyć ten proces sukcesem. Należy pamiętać, że zmiana nie jest wydarzeniem pojedynczym, po którym z dnia na dzień widoczne są rezultaty, a długim procesem, który musi stać się częścią przedsiębiorstwa i przeniknąć w jego struktury. Zarządzanie zmianą jest zatem procesem, w którym lider powinien nie tylko wspierać pracowników ale również zapobiegać powrotowi do szkodliwych nawyków.

Czy zarządzane przez Ciebie przedsiębiorstwo ma problemy z dokonaniem transformacji skutecznie i na czas a pracownicy robią wszystko by nie wprowadzać żadnych zmian do aktualnego modelu biznesowego? Prezentowane przez Harvard Business Review Polska metody zarządzania zmianą pokażą jak skutecznie przebudować firmę, która nie tylko poprawi wyniki finansowe, ale również będzie zdolna do ciągłej adaptacji.

Nie wiesz jak zmotywować pracowników? Zapraszamy do lektury raportu Harvard Business Review Polska!

Twarde aspekty zarządzania zmianą

Firmy muszą poświęcać równie dużo uwagi twardym wymiarom zarządzania zmianą, jak miękkim. Bezwzględna koncentracja na czterech najważniejszych polach transformacji zwiększy szanse na sukces. Gdy francuski pisarz Jean-Baptiste Alphonse Karr napisał: "im bardziej coś się zmienia, tym bardziej jest tym samym", bezwiednie ukuł aforyzm o zarządzaniu zmianą. Naukowcy, menedżerowie i konsultanci świadomi, jakim wyzwaniem jest transformacja organizacji, zgłębiają ten temat od ponad trzech dziesięcioleci. Wychwalają przywódców, którzy umiejętnie komunikują wizję i potrafią sami przekuć ją w czyny, aby z powodzeniem zrealizować zmiany. Dowodzą, jak ogromne znaczenie mają przekształcenia kultury organizacyjnej i postaw pracowników.

Wszyscy przytakną, że zarządzanie zmianą jest trudne, jednak niewielu zgadza się co do tego, jak to robić. Większość ekspertów przejawia obsesję na punkcie miękkich czynników, takich jak kultura czy motywacja, lecz skupienie uwagi jedynie na tych aspektach nie wystarczy do wprowadzenia zmian. Firmy muszą wziąć pod uwagę również twarde uwarunkowania, na przykład czas trwania przedsięwzięcia wdrażającego zmianę czy liczbę osób niezbędną do jego przeprowadzenia.

Autorzy artykułu zbadali projekty zmian w 225 firmach i zaobserwowali istnienie korelacji pomiędzy rezultatami (sukcesami bądź porażkami) tych programów a czterema twardymi czynnikami, które zebrali razem w pewną formułę i określili skrótem DICE (od pierwszych liter angielskich nazw tych czynników), a są to: czas trwania projektu (duration), a w szczególności okres pomiędzy przeglądami; adekwatność doboru członków zespołu (performance integrity), czyli jego umiejętności i kompetencje; poziom zaangażowania (commitment) ze strony menedżerów wyższego szczebla i pracowników szeregowych oraz dodatkowy wysiłek (effort), wymagany od pracowników, których wprowadzana zmiana bezpośrednio dotyczy.

Model DICE to prosty wzór pozwalający obliczyć, czy firma skutecznie realizuje lub będzie w stanie zrealizować swoje inicjatywy transformacyjne. Schematowi towarzyszy zbiór prostych pytań, które pomogą menedżerom w dokonaniu oceny projektów pod kątem każdego z czterech czynników. Im niższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia projektu. Firmy mogą wykorzystać wyniki DICE do zainicjowania debaty o toczących się projektach, pomiaru ich postępów oraz zarządzania całymi portfelami inicjatyw.

Kup artykułArtykuł: Prawdziwe przyczyny oporu przed zmianą

Niejeden menedżer rwie włosy z głowy, doprowadzony do rozpaczy przez pracowników, którzy opierają się zmianom. Desperacja jest wielka zwłaszcza wtedy, gdy...

Zobacz więcej »

Książka: O zmianie
W jaki sposób skutecznie zarządzać zmianą w dynamicznej rzeczywistości biznesowej? Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi przedstawionych w „O zmianie”.Kup teraz
Artykuł: Zarządzanie zmianą w polskich firmach

Do debaty na temat najważniejszych aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem przekształceniami w firmach zaprosiliśmy konsultantów wspierających...Zobacz więcej »

Magazyn: Magazyn HBRP nr 106/107

Zarządzanie zmianą jest tematem przewodnim grudniowo-styczniowego numeru magazynu Harvard Business Review Polska.

 

Kup teraz