Zarządzanie zespołem, kierowanie zespołem

Znajdują się Państwo na stronie poświęconej najwyższej jakości wiedzy dotyczącej zarządzaniu zespołem. Znajduje się tu baza materiałów światowych autorytetów w tej dziedzinie, takich jak Abraham Zaleznik czy Daniel Goleman. Ich prace istotnie zmieniły nasze spojrzenie na zarządzanie zespołem, które powszechnie rozumiane jest jako proces komunikacji z pracownikiem, umiejętnego podziału obowiązków oraz motywowania i karania.

Wiele z przedstawionych tez nakreślił już w 1961 roku w swoim artykule W.C.H. Prentice. Sformułowana przez niego idea zarządzania zespołem, całkowicie odrzuca "kierowanie zespołem" przy użyciu władzy, siły czy poprzez posiadanie wybitnych umiejętności analitycznych. Istotę zarządzania zespołem przedstawił tak:

"Dobry przywódca to ktoś, kto potrafi zrozumieć motywacje podwładnych i zdobyć ich zaangażowanie, łącząc spełnienie indywidualnych potrzeb z realizacją celów całego zespołu, ułatwiając naturalne kierowanie zespołem"

Umiejętne kierowanie zespołem jest jedną z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie. Istnieje wiele koncepcji zarządzania zespołem. Począwszy od klasycznej kultury menedżerskiej, kładącej nacisk na racjonalność i kontrolę, kończąc na koncepcji zarządzania, odwołującej się do symbolu wybitnego przywódcy, lidera, wykazującego wobec pracowników wiele szacunku i empatii. Każde przedsiębiorstwo ma inną kulturę organizacyjną, jednak wszystkie mają wspólny cel - osiągnięcie sukcesu rynkowego. A sam wybór właściwego stylu zarządzania zespołem, w zależności od potrzeb danego biznesu może w znaczącym stopniu ułatwić realizację tego celu.

Czy zarządzane przez Ciebie przedsiębiorstwo ma problemy z zarządzaniem wieloosobowym zespołem, chciałbyś osiągnąć lepsze wyniki, a atmosfera w pracy mogłaby wyglądać inaczej? Prezentowane przez Harvard Business Review Polska metody kierowania zespołem pokazują nie tylko jak wzbudzać zaangażowanie pracowników, ale również jak umiejętnie zarządzać zmianą, co w przekłada się na wzrost wyników firmy.

Nie wiesz jak motywować pracowników? Zapraszamy do lektury raportu Harvard Business Review Polska!

Czym jest przywództwo

Chociaż niedawne prace takich autorów jak Abraham Zaleznik i Daniel Goleman istotnie zmieniły nasze spojrzenie na przywództwo, to wiele z przedstawionych w nich tez nakreślił już w 1961 roku w swoim artykule W.C.H. Prentice. Odrzucił on ideę przewodzenia innym przy użyciu władzy i siły czy przez posiadanie wybitnych umiejętności analitycznych. Zdefiniował je natomiast jako "osiągnięcie celu poprzez kierowanie innymi ludźmi", a dobrego przywódcę opisał jako kogoś, kto potrafi zrozumieć motywacje podwładnych i zdobyć ich zaangażowanie, łącząc spełnienie ich indywidualnych potrzeb z realizacją celów całego zespołu.

Chociaż niedawne prace takich autorów jak Abraham Zaleznik i Daniel Goleman istotnie zmieniły nasze spojrzenie na przywództwo, to wiele z przedstawionych w nich tez nakreślił już w 1961 roku w swoim artykule W.C.H. Prentice. Odrzucił on ideę przewodzenia innym przy użyciu władzy i siły czy poprzez posiadanie wybitnych umiejętności analitycznych.Zdefiniował je natomiast jako "osiągnięcie celu poprzez kierowanie innymi ludźmi". Dobrego przywódcę opisał jako kogoś,kto potrafi zrozumieć motywacje podwładnych i zdobyć ich zaangażowanie, łącząc spełnienie indywidualnych potrzeb z realizacją celów całego zespołu. Opowiedział się za demokratycznym przywództwem, które stwarza ludziom możliwości uczenia się i rozwoju, ale unika rozprzężenia prowadzącego do anarchii. Choć język, jakim posługuje się Prentice, momentami brzmi staroświecko, jego spostrzeżenia, jak motywować podwładnych, by osiągnąć cele organizacji, wybiegały daleko w przyszłość i nadal pozostają aktualne.

Kup artykułArtykuł: Nieustraszony prezes opowiada, jak zachęcał swój zespół do skoku w przyszłość

Globalny koncern informatyczny HCL Technologies wymagał naprawy. Konieczne zmiany prezes wprowadził w sposób dosyć nietypowy: przekonał pracowników, że należy uznać kryzysową sytuację firmy za fakt, rozbudził w ludziach pasje
- i tańczył. Zobacz więcej »

Artykuł: 8 sposobów budowania dobrze współpracujących zespołów

Lynda GrattonTamara J. Erickson poddały badaniu 55 dużych zespołów i wyselekcjonowały takie, które charakteryzowały się wysokim poziomem współpracy, niezależnie od stopnia złożoności...

Zobacz więcej »

Artykuł:

Dyscyplina zespołów

Grupa ludzi nie staje się zespołem tylko dlatego, że ktoś ją tak nazywa. Osiągnięcie zespołowego wyniku też nie jest wyłącznie kwestią etosu pracy zespołowej. Jak w takim razie zdefiniować zespół? Na jakiej podstawie menedżer może stwierdzić, że...Zobacz więcej »
Książka: O zarządzaniu ludźmi
„O zarządzaniu ludźmi” przedstawia proste narzędzia, które pozwolą Ci usystematyzować proces zarządzania pracownikami i uczulą, na jakie sytuacje należy szczególnie zwracać uwagę!Kup teraz