Zarządzanie zasobami ludzkimi

Właśnie znajdują się Państwo na stronie poświęconej najwyższej jakości wiedzy poświęconej zarządzaniu zasobami ludzkimi. Znajduje się tu największa baza materiałów światowych autorytetów w tej dziedzinie. Zarówno teoretyków jak i praktyków.

Umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi jest jedną z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie. To właśnie atmosfera w pracy i odpowiedni poziom motywacji pracowników wpływa na osiągnięcie sukcesu rynkowego, a wielokrotnie również utrzymanie trwałej przewagi. Andrew Carnegie, swego czasu jeden z najbogatszych ludzi na świecie, istotę zarządzania zasobami ludzkimi przedstawił tak:

"Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem".

Dzisiaj stwierdzenie jest cały czas aktualne, niemniej zarządzanie zasobami ludzkimi wciąż nie należy do łatwych zadań. Mimo wielu dostępnych szkoleń i dużej ilości materiałów poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, umiejętne kierowanie pracownikami sprawia wiele trudności niedoświadczonym liderom. Należy pamiętać, że ludzie, to najcenniejszy kapitał każdej organizacji. To w jaki sposób przedsiębiorstwo zarządza zasobami ludzkimi zbliża ją lub oddala od założonych celów rynkowych. Dlatego też firmy takie jak GE, IBM czy Microsoft posiadają bardzo dobrze rozwinięte systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Proces ten obejmuje m.in. budowanie relacji, motywowanie podwładnych, delegowanie zadań, ale również wskazywanie pracowników niespełniających wymagań.

Czy zarządzane przez Ciebie przedsiębiorstwo ma problemy z utrzymaniem pracowników o największym potencjale, a atmosfera w pracy mogłaby wyglądać inaczej? Prezentowane przez Harvard Business Review Polska metody zarządzania zasobami ludzkimi pokazują nie tylko jak wzbudzać zaangażowanie pracowników, ale również jak umiejętnie zarządzać zmianą, co w przekłada się na wzrost wyników firmy.

Naucz się zarządzać firmą, której głównym zasobem są ludzie

Firmy i jednostki opierające swoją działalność na ludziach wymagają specyficznych metod zarządzania i pomiaru efektywności. Stosując standardowe praktyki, ryzykuje się popełnienie istotnych błędów. Nie jest tajemnicą, że sukces w biznesie zależy dziś w dużym stopniu od pracowników, nie od kapitału. Wiele przedsiębiorstw, które tradycyjnie zajmowały się produkcją, przestawiło się obecnie na usługi. W większości gałęzi gospodarki koszty ludzkie znacznie przewyższają koszty kapitału. Nawet w przypadku, gdy firma nie opiera swojej działalności wyłącznie na ludziach, największy wpływ na jej wyniki mają te działy, w których głównym zasobem są pracownicy.

W sytuacji, gdy najważniejszym zasobem firmy są jej pracownicy, niektóre standardowe mierniki efektywności stają się nieistotne lub mylące. Takie niebezpieczeństwo grozi każdej jednostce gospodarczej, w której koszty osobowe przewyższają koszt kapitału - a takie jednostki można znaleźć w prawie każdej branży. Wspomniane zagrożenie dotyczy jednak w szczególności podmiotów nazywanych przez autorów artykułu "jednostkami opierającymi swoją działalność na ludziach". Ich specyficzne cechy to: wysokie koszty osobowe, niski poziom inwestycji w środki trwałe oraz ograniczone wydatki na czynności stanowiące podstawę przyszłych dochodów (np. prace badawczo-rozwojowe).

W jaki sposób ktoś, kto kieruje taką jednostką - lub firmą, która ma w swojej strukturze jedną lub więcej takich jednostek - może rzetelnie ocenić jej działalność? Przede wszystkim powinien wystrzegać się pułapki polegającej na stosowaniu mierników kapitałowych, takich jak wskaźnik rentowności aktywów i zwrot z kapitału. Ich przydatność jest niewielka, ponieważ z reguły maskują one słabe wyniki lub sygnalizują zmiany tam, gdzie ich nie ma. Dlatego należy zastąpić je opartymi na dokładnych danych finansowych miernikami "pracowniczymi". Jeden z nich otrzymujemy poprzez przeformułowanie konwencjonalnej metody obliczania zysku ekonomicznego (na przykład metody EVA), co daje nam możliwość zmierzenia produktywności pracowników, a nie kapitału.

Z chwilą gdy uzyskamy już prawdziwy obraz kondycji jednostki, powinniśmy zadbać o to, by: poprawić jej efektywność operacyjną, wprowadzić odpowiedni system wynagrodzeń i ustalić korzystne ceny (ponieważ oszczędnościowy efekt skali i doświadczenie mają w jednostkach opierających swoją działalność na ludziach mniejsze znaczenie, należy wreszcie wycenić swoje produkty lub usługi w taki sposób, by zagarnąć część dodanej wartości oferowanej klientom).

Kup artykułArtykuł: Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi
Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi Przedsiębiorstwa stosują różnorodne metody usprawnienia współpracy między różnymi częściami organizacji - międzydziałowe systemy motywacyjne ...

Zobacz więcej »

Książka: O zarządzaniu ludźmi


„O zarządzaniu ludźmi” przedstawia proste narzędzia, które pozwolą Ci usystematyzować proces zarządzania pracownikami i uczulą, na jakie sytuacje należy szczególnie zwracać uwagę! Kup teraz

Artykuł: Nowe odkrycia na temat budowania doskonałych zespołów
Dlaczego niektóre zespoły osiągają wysokie wyniki, natomiast inne mają z tym problemy? Grupa badaczy z Laboratorium Dynamiki Relacji Międzyludzkich na MIT postanowiła rozwiązać tę zagadkę ... Zobacz więcej »
Audiobook: Sztuka rekrutowania i zatrzymywania najlepszych ludzi
Jak stawić czoła najbardziej utalentowanym pracownikom, zatrzymać ich w firmie i pomóc w dalszej karierze zawodowej? Jest na to sposób. Znajdziesz go w tej książce!Kup teraz