Zarządzanie strategiczne

Witamy na stronie poświęconej wiedzy dotyczącej zarządzania strategicznego. Mają Państwo do dyspozycji bazę materiałów światowych autorytetów w tej dziedzinie, takich jak Michael Porter, Harry Igor Ansoff czy Kenichi Ohmae. Prace wymienionych autorów istotnie zmieniły nasze spojrzenie na zarządzanie strategiczne. Powszechnie rozumiane jest jako proces, którego celem jest wytyczanie głównego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji dotyczących kluczowych obszarów działalności i analizy otoczenia.

Kadra zarządzająca powinna przywiązywać dużą rolę do metod ułatwiających zarządzanie strategiczne. Jedną z nich jest analiza pięciu sił Portera, opracowana już w 1979 roku. Celem tej metody jest analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Analiza ta opiera się na pięciu wzajemnie oddziałujących na siebie czynnikach:

Rywalizacja w sektorze
Groźba nowych wejść
Siła przetargowa nabywców
Siła przetargowa dostawców
Zagrożenie ze strony substytutów

Formułowanie strategii będące jednym z elementów zarządzania strategicznego powinno być poprzedzone wykonaniem podobnej analizy otoczenia. Obok modelu pięciu sił Portera występują takie metody jak macierz Ansoffa czy kultowa już macierz BCG. Z kolei rangę samej strategii, jeden z prekursorów nowoczesnej koncepcji zarządzania strategicznego w Polsce, Krzysztof Obłój przedstawia następująco: "Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy".

Liderzy muszą pamiętać, że nawet stosowanie światowej klasy procesów nie zapewni firmie sukcesu, jeśli jej działalności zabraknie właściwego, strategicznego kierunku. Z kolei stworzenie nawet najlepszej strategii na świecie nie będzie przepustką do grona liderów, jeśli jej wdrożenie uniemożliwi brak prężnej działalności na poziomie operacyjnym. Natomiast dzięki powiązaniu tych dwóch sfer i równoległe zarządzanie strategiczne oraz operacyjne może być bardzo efektywne.

Czy zarządzane przez Ciebie przedsiębiorstwo ma problemy objawiające się w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem? Prezentowane przez Harvard Business Review Polska metody ułatwią Ci opracowanie strategii i przełożenie jej na poziom operacyjny, co niewątpliwie przełoży się na poprawę wyników firmy.

Więcej za mniej. Strategia wejścia na rynek Alior Banku

Oferując klientom najwyższy standard jakości usług za niższą cenę, Alior Bank pozyskał w ciągu trzech lat milion klientów i zbudował od zera silną markę.

Nowy gracz wkraczał na rynek, na którym zażarcie konkurowało o klientów ponad 50 banków komercyjnych, w tym instytucje należące do niemal wszystkich najważniejszych grup finansowych świata oraz niemal 600 banków spółdzielczych. W tak konkurencyjnym i silnie strzeżonym otoczeniu najczęściej stosowaną przez nowych graczy strategią jest wejście na rynek "bocznymi drzwiami", czyli nieagresywne odnalezienie i zagospodarowanie odpowiedniej niszy i stopniowe podbijanie pozostałych obszarów biznesowych. W ten sposób debiutował przykładowo Eurobank, koncentrując na początku swoją działalność na kredytach konsumpcyjnych. Tymczasem Alior Bank wkroczył na rynek z kompleksową ofertą, uderzając wprost w najcenniejszy segment, jakim są rachunki osobiste i firmowe, czyli w obszar najsilniej chroniony przez konkurencję. Od początku Alior Bank miał pełnić rolę podstawowego banku dla swoich klientów, oferując: konta osobiste, na które przelewane są wynagrodzenia, oferty kredytowe, depozytowe i ubezpieczeniowe. Takie podejście okazało się słuszne. Według badań opublikowanych przez PRNews, na koniec 2011 roku 24 największe działające w Polsce banki prowadziły ponad 25 mln ROR. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło im łącznie 1,8 mln kont, z czego najwięcej przypadło Aliorowi - bank w ciągu roku zwiększył liczbę prowadzonych ROR o 366 tys. do 779 tys. To stawia młodą instytucję finansową na 9 miejscu pod względem liczby prowadzonych ROR na polskim rynku. Łącznie w styczniu 2012 roku Alior Bank miał już ponad 1 mln klientów. Tym samym udało się wyprzedzić jego założenia biznesowe i już po 22 miesiącach działalności osiągnąć rentowność operacyjną, a za 2011 rok odnotować 150 mln zł zysku.

Tak udane wejście na rynek było możliwe dzięki stworzeniu oferty opartej na strategii "więcej za mniej", czyli zaoferowaniu klientom atrakcyjniejszych usług od średniej rynkowej za cenę niższą od konkurencji, a nawet za darmo! Wypracowanie odpowiedniej oferty wymagało zrozumienia zmieniających się potrzeb klientów, którzy oczekiwali realnie wysokiej (a nie tylko deklarowanej) jakości obsługi, taniego dostępu do produktów zarezerwowanych dotychczas dla najzamożniejszych, dostosowania banku do lokalnych wymagań i stworzenia marki, z którą klienci mogli się utożsamiać. Zaoferowanie tak atrakcyjnego pakietu za konkurencyjną cenę było bardzo trudne dla istniejących już na rynku instytucji finansowych obciążonych kosztami starzejącej się infrastruktury i technologii, rutyną pracowników oraz przywiązaniem do istniejących centrów zysków. Zbudowany od podstaw Alior Bank był wolny od tego typu ograniczeń i dzięki temu mógł lepiej dostosować się do zmieniającego się w bankowości modelu przychodowego. Bank wykorzystał możliwości, jakie stworzyły: zmieniająca się technologia, coraz lepiej przygotowani bankowcy oraz pozyskana od inwestora silna baza kapitałowa, dająca pewność i stabilność inwestycji w czasach kryzysu na rynkach finansowych. Innowacyjne podejście do bankowości pozwoliło Alior Bankowi w ciągu zaledwie trzech lat wkroczyć do pierwszej ligi instytucji finansowych w Polsce.

W artykule prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj przedstawia założenia, będące podstawą stworzenia nowego banku oraz szczegóły strategii, która pozwoliła nowemu graczowi w ciągu zaledwie trzech lat wkroczyć do pierwszej ligi instytucji bankowych w Polsce.

Kup artykułArtykuł: Zarządzanie aliansami przy użyciu strategicznej karty wyników


Alianse strategiczne to jedna z częściej wybieranych przez przedsiębiorstwa opcji strategicznych. Tymczasem z badań wynika, że zaledwie połowa z nich kończy się sukcesem. Autorzy niniejszego artykułu starają się zgłębić przyczyny tak wysokiej liczby porażek w tym obszarze.Zobacz więcej »
Księga: Sekrety skutecznych strategii

Ekskluzywna publikacja, która prezentuje poglądy zarówno ekspertów, jak i praktyków zarządzania. Szeroki wachlarz poruszanych w niej tematów sprawia, że każdy menedżer aspirujący do roli lidera na pewno znajdzie w niej coś dla siebie.Kup teraz
Artykuł: Gracze klasy A czy stanowiska pracy klasy A? Nowe, strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

Pomimo że wydaje się oczywiste, że najlepsi ludzie znajdują się na najbardziej istotnych stanowiskach pracy i że ich działalność jest wzajemnie spójna, to zadziwiająco mało firm systematycznie identyfikuje strategicznie ważne stanowiska klasy A, a potem skupia się na graczach klasy A, którzy powinni je zająć. Zobacz więcej »
Audiobook: O strategii

W dobie hiperkonkurencji i dynamicznych zmian rzeczywistości biznesowej każdy menedżer, który chce osiągać sukcesy, musi posiadać kluczowe umiejętności, pozwalające budować wygrywające strategie.Kup teraz